Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční příspěvky v roce 2016

18. 2. 2017

V roce 2016 podpořily naši činnost následující organizace a fyzické osoby                                                            

organizace:

Město Hradec Králové poskytlo příspěvek na projekt "Aktivizace osob  s mentálním postižením a jejich rodin                                 24 000,00 Kč

Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové na volnočasové aktivit osob s mentálním s mentálním postižením                                   10 000,00 Kč

MZ ČR prostřednictvím Republikového výboru SPMP poskytlo následující dotace:

na  zajištění rehabilitačních pobytů                                   25 200,00 Kč

na zajištění docházkových akcí                                            6 000,00 Kč

Farní sbor evang. kostela, u Soudu Hradec Králové            3 903,00 Kč                            

fyzické osoby:  

dárci přítomní na věnečku Tanečních kurzů                        6.093,00 Kč

Mgr. Jana Gürtlerová                                                           1 700,00 Kč  

JUDr. Jana Vosátková                                                          3 000,00 Kč

Všechny finanční příspěvky byly využity k uvedeným účelům, všem poskytovatelům děkujeme.