Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROK 2016

20. 4. 2017

Akce uskutečněné v roce 2016

Klubová setkání rodičů a dětí - úterý  16.00 - 18.00 hod. Nové Adalbertinum   Zajišťuje Mgr. Jaromíra Růžičková, tel. 776110519                                      16. 2. 2016  výroční schůze a klub se speciálně pedagogickým programem    pro lidi s MP                                                                                            10. 5. 2016 přednáška "Jóga - historie a současnost" a klub se speciálně pedagogickým program pro lidi s MP                                                     13. 9. 2016 beseda s notářem - dědictví podle nového OZ a klub se speciálně pedagogickým program pro lidi s MP                                                         Na klubovou činnost finančně přispělo Město Hradec Králové částkou     2,000,- Kč                  

Dramaterapie - uskutečnilo se 12 setkání vždy jedenkrát za měsíc, na Kavčím plácku 121, pod odborným vedením Mgr. Rút Brodské a garanta PhDr. Hadaše. akci zajišťuje Ing. Zdeňka Svobodová, tel 723570112                          Na náklady dramaterapie přispělo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 4.000,- Kč  Farní sbor Hradec Králové z dobrovolných příspěvků částkou 3.903,- Kč.

Taneční kurzy - 7.2.2016 - 10.3.2016 v  Adalbertinu v Hradci Králové               Akce se konala ve čtyřech dvouhodinových kursech se závěrčným věnečkem a účastnilo se ji 60 tanečníků.                                                             Zajišťuje Mgr. Jana Gürtlerová, tel. 604310230                                            Na náklady Tanečních kurzů přispělo                                                             - Město Hradec Králové částkou 3.000,-Kč,                                                   - Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 2.000,- Kč a                                      - fyzické osoby svými dary na činnost spolku částkou 3.020,- Kč.

Víkendové pobyty s hipoterapií, se uskutečnily 3 na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách, Zajišťuje Oldřiška Mencáková, tel. 602240778    v květnu 13.-15.5.2016,  v září 23.- 25.9.2016,  v říjnu 14.-16.10.2016,            Na víkendové pobyty přispělo Město Hradec Králové částkou 10.000,- Kč a fyzické osoby svými dary na činnost spolku částkou 2.720,- Kč

Rehabilitační pobyty pro osoby s MP a rodiny:                        Luhačovice - lázeňský pobyt                                                                   se uskutečnil v době  23. 4. - 30.4.2016 v hotelu Vltava v Luhačovicích         Město Hradec Králové přispělo na dopravu částkou 2.420,- Kč

Rožnov pod Radhoštěm                                                                         se konal v době 25.6.2016 - 2.7.2016 s počtem účastníků 45                        Na jeho náklady přispělo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 25.200,- Kč     

Chorvatsko  Baška Voda                                                                         se konal v době 28.8. - 6. 9. 2016 s příspěvkem firmy Marius Pedersen Hradec Králové ve výši 10.000,- Kč

Přátelské setkání se konalo 11.6.2016 v Osvěžovně u Rýdlů s účastí 62 osob

Mikulášská besídka - se konala v neděli 20.11.2016 s účastí 131 osob a s příspěvkem Města Hradec Králové ve výši 4.000,- Kč

Adventní výlet, tentokrát na zámek v Potštějně - 10.12.2016 s příspěvkem Města Hradec Králové na dopravu ve výši 2.580,- Kč